Resultat 1999

Patric Sjögren 178 poäng
Jesper Larsson 161 poäng
Christer Johansson 162 poäng
Birdieligan Mats Friberg 23 st
Eclectic Norra Mats Friberg 62 slag