Resultat 2001

Christer Johansson 154 poäng
Patric Sjögren 153 poäng
Lars Karlsson 144 poäng
Birdieligan Patric Sjögren 22 st
Eclectic Norra Patric Sjögren 61 slag