Resultat 2003

Christer Johansson 243 poäng
Thomas Jelander 239 poäng
Joachim Ewald 220 poäng
Birdieligan Thomas Jelander 26 st
Eclectic Norra Christer Johansson 61 slag