Resultat 2004

Mats Lindroth 183 poäng
Christer Johansson 172 poäng
Lars Karlsson 156 poäng
Birdieligan Mats Lindroth 21 st
Eclectic Norra Mats Friberg 61 slag