Resultat 2005

Thomas Jelander 147 poäng
Patric Sjögren 143 poäng
Christer Johansson 142 poäng
Stig Rex Trophy Stig Rex 77,4
Birdieligan Peo Svensson 24 st
Eclectic Norra Stig Rex 58 slag