Resultat 2009

Joachim Ewald 145 poäng
Per Torstensson 130 poäng
Christer Johansson 127 poäng
Stig Rex Trophy Joachim Ewald 81.3
Birdieligan Mats Lindroth 23 st
Eclectic Norra Mats Lindroth 62 slag

Härliga händelser under året