Resultat 2012

Per Torstensson 154 poäng
Christer Johansson 140 poäng
Lars Karlsson 137 poäng
Stig Rex Trophy Stig Rex 80,3
Birdieligan Lars Karlsson 18 st
Eclectic Norra Lars Karlsson 60 slag

Premiärdag med premiärlag