Resultat 2013

Christer Johansson 142 poäng
Per Torstensson 139 poäng
Lars Karlsson 121 poäng
Stig Rex Trophy Patric Sjögren 79,3
Birdieligan Lars Karlsson 19 st
Eclectic Norra Per Torstensson 60 slag

Premiärdag med premiärlag