Resultat 2014

Per Torstensson 155 poäng
Patric Sjögren 153 poäng
Lars Karlsson 144 poäng
Stig Rex Trophy Patric Sjögren 77,1
Birdieligan Patric Sjögren 25 st
Eclectic Norra Patric Sjögren 59 slag

Premiärdag med premiärlag