Resultat 2016

Lars Karlsson 158 poäng
Christer Johansson 149 poäng
Per Torstensson 140 poäng
Stig Rex Trophy Per Torstensson 81,9
Birdieligan Per Torstensson 18 st
Eclectic Norra Mats Lindroth 66 slag

Premiärdag med premiärlag