Årsmöte: Lördagen den 8 februari,
Golfarenan
Starttider: Samling kl 12.00
Bollkallar: Presidenterna
Anmälda Deltar Deltar ej Ej hört av sig
Anders X    
Bruno X    
Christer J   X  
Christer B   X  
Håkan X    
Janne B X    
Janne F X    
Janne M X    
Joachim   X  
Lars J X    
Lars K X    
Leif X    
Mats F X    
Mats L X    
Mikael fr 16.00    
Patric X    
Peo X    
Per X    
Richard X    
Thomas X    
Torbjörn X    

 

Omgång 1: Lördagen den 18 april,

Starttider: Samling kl XX.XX
Bollkallar: Presidenterna
Anmälda Deltar Deltar ej Ej hört av sig
Anders     X
Bruno     X
Christer J     X
Christer B     X
Håkan     X
Janne B     X
Janne F     X
Janne M     X
Joachim     X
Lars J X    
Lars K     X
Leif     X
Mats F     X
Mats L X    
Mikael     X
Patric     X
Peo X    
Per     X
Richard     X
Thomas     X
Torbjörn     X

 

Omgång 2: Ligaresa Spanien, 22/4-26/4,

Starttider: Samling kl XX.XX
Bollkallar: Swerre
Anmälda Deltar Deltar ej Ej hört av sig
Anders     X
Bruno     X
Christer J     X
Christer B     X
Håkan     X
Janne B     X
Janne F     X
Janne M     X
Joachim     X
Lars J     X
Lars K     X
Leif     X
Mats F     X
Mats L     X
Mikael     X
Patric     X
Peo     X
Per     X
Richard     X
Thomas     X
Torbjörn     X