Omgång 1: Lördagen 24/4 Norra banan
Starttider: 14.00, 14.08, 14.17, 14.25 & 14.34
Bollkallar: Presidenterna
Anmälda Deltar Deltar ej Ej hört av sig
Anders 18    
Bruno 16    
Christer J 6    
Christer B 9    
Håkan 7    
Janne B 8    
Janne F   X  
Janne M 11    
Joachim 13 (ej kväll)    
Lars J 1    
Lars K 17    
Leif   X  
Mats F Ej spel    
Mats L 3    
Mikael 12    
Patric 5    
Peo 2    
Per 4    
Richard 15    
Stig 14    
Thomas   X  
Torbjörn 10    

 

Omgång 2: Söndagen 2/5 Södra banan
Starttider: 8.17, 8.25, 8.34, 8.42 & 8.51
Bollkallar: Per & Mats F
Anmälda Deltar Deltar ej Ej hört av sig
Anders     X
Bruno 10    
Christer J 4    
Christer B     X
Håkan 5    
Janne B     X
Janne F     X
Janne M     X
Joachim     X
Lars J 1    
Lars K     X
Leif     X
Mats F   X  
Mats L 2    
Mikael 7    
Patric   X  
Peo 3    
Per 9    
Richard 8    
Stig Passiv Passiv Passiv
Thomas   X  
Torbjörn 6    

 

Omgång 3: Lördagen 8/5 Norra banan
Starttider: 13.00, 13.08, 13.17, 13.25 & 13.34
Bollkallar: Richard & Anders
Anmälda Deltar Deltar ej Ej hört av sig
Anders     X
Bruno     X
Christer J     X
Christer B     X
Håkan     X
Janne B     X
Janne F     X
Janne M     X
Joachim     X
Lars J     X
Lars K     X
Leif     X
Mats F   X  
Mats L 2    
Mikael 3    
Patric     X
Peo     X
Per     X
Richard 4    
Stig Passiv Passiv Passiv
Thomas   X  
Torbjörn 1    

 

Omgång 4: Söndagen 16/5 Norra banan
Starttider: 9.00, 9.08, 9.17, 9.25 & 9.34
Bollkallar: Christer J & Tobbe
Anmälda Deltar Deltar ej Ej hört av sig
Anders     X
Bruno     X
Christer J     X
Christer B     X
Håkan     X
Janne B     X
Janne F     X
Janne M     X
Joachim     X
Lars J     X
Lars K     X
Leif     X
Mats F   X  
Mats L 2    
Mikael 1    
Patric     X
Peo     X
Per     X
Richard   X  
Stig Passiv Passiv Passiv
Thomas   X  
Torbjörn     X

 

Omgång 5: Lördagen 22/5 Norra banan
Starttider: 9.00, 9.08, 9.17, 9.25 & 9.34
Bollkallar: Leif & Thomas
Anmälda Deltar Deltar ej Ej hört av sig
Anders     X
Bruno     X
Christer J     X
Christer B     X
Håkan     X
Janne B     X
Janne F     X
Janne M     X
Joachim     X
Lars J     X
Lars K     X
Leif     X
Mats F   X  
Mats L 3    
Mikael 1    
Patric     X
Peo     X
Per     X
Richard 2    
Stig Passiv Passiv Passiv
Thomas   X  
Torbjörn     X

 

Omgång 6: Lördagen 29/5 Södra banan
Starttider: 13.00, 13.08, 13.17, 13.25 & 13.34
Bollkallar: Mikael & Håkan
Anmälda Deltar Deltar ej Ej hört av sig
Anders     X
Bruno     X
Christer J     X
Christer B     X
Håkan     X
Janne B     X
Janne F     X
Janne M     X
Joachim     X
Lars J     X
Lars K     X
Leif     X
Mats F   X  
Mats L 1    
Mikael   X  
Patric     X
Peo     X
Per     X
Richard   X  
Stig Passiv Passiv Passiv
Thomas   X  
Torbjörn     X

 

Omgång 7: Söndagen 6/6 Södra banan
Starttider: 8.51, 9.00, 9.08, 9.17 & 9.25
Bollkallar: Lars K & Janne F
Anmälda Deltar Deltar ej Ej hört av sig
Anders     X
Bruno     X
Christer J     X
Christer B     X
Håkan     X
Janne B     X
Janne F     X
Janne M     X
Joachim     X
Lars J     X
Lars K     X
Leif     X
Mats F   X  
Mats L 2    
Mikael     X
Patric     X
Peo     X
Per     X
Richard 1    
Stig Passiv Passiv Passiv
Thomas   X  
Torbjörn     X

 

Omgång 8: Lördagen 12/6 Norra banan
Starttider: 13.00, 13.08, 13.17, 13.25 & 13.34
Bollkallar: Janne M & Joachim
Anmälda Deltar Deltar ej Ej hört av sig
Anders     X
Bruno     X
Christer J     X
Christer B     X
Håkan     X
Janne B     X
Janne F     X
Janne M     X
Joachim     X
Lars J     X
Lars K     X
Leif     X
Mats F   X  
Mats L 2    
Mikael     X
Patric     X
Peo     X
Per     X
Richard 1    
Stig Passiv Passiv Passiv
Thomas   X  
Torbjörn     X